vitobuga

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score
226 iMac G5 (iSight) PowerPC G5 (970FX) 1900 1 Mac OS X PPC 32 1179