skullbringer

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15768509 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (2 cores) Windows 64 x86_64 2699 2688
15760399 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2684 2701
15729179 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3418 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2666 2613
15729107 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2676 2623
15728341 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2682 2625
15728153 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3437 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2674 2624
15727877 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2661 2608
15727705 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2639 2584
15727620 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2632 2580
15726981 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3414 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2656 2666
15702053 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2622 2630
15701981 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2628 2639
15701892 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2632 2641
15701576 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3399 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2620 2629
15701509 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2634 2639
15701474 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2631 2639
15701426 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (1 cores) Windows 64 x86_64 2588 2621
15701222 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2089 9014
15700896 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3399 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2576 10116
15700730 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2547 10185
15700696 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2554 10106
15700651 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2538 1628
15700496 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2501 10462
15700068 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3399 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2510 10567
15700036 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3399 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2521 10545
15700006 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3399 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2509 10479
15699857 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2449 10308
15699811 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2372 10036
15699789 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2287 9770
15699732 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2288 9732
15699703 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2283 9734
15699674 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2256 9708
15699635 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2289 9720
15699580 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2273 9680
15699549 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2090 8994
15699411 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2275 9740
15697377 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2275 6084
15697348 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2286 9687
15697310 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2274 9678
15697249 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2284 9657
15697180 Gigabyte Technology Co., Ltd. Z690 AORUS TACHYON Intel Core i9-12900KS 3400 MHz (4 cores) Windows 64 x86_64 2272 9584
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score