rtsurfer

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8597305 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-8600K 3601 MHz (6 cores) Windows 64-bit 7780 35687
8597281 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-8600K 3601 MHz (6 cores) Windows 64-bit 7763 35595
8597277 Unknown Intel Core i5-8600K 3601 MHz (6 cores) Windows 64-bit 7785 35729
8597086 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-8600K 3601 MHz (6 cores) Windows 64-bit 7638 34888
8596859 System manufacturer System Product Name Intel Core i5-8600K 3601 MHz (6 cores) Windows 64-bit 7576 34678
8328004 Unknown Intel Core i3-7350K 4201 MHz (2 cores) Windows 64-bit 6699 14624
8328003 Unknown Intel Core i3-7350K 4200 MHz (2 cores) Windows 64-bit 7196 15310
8327707 Unknown Intel Core i3-7350K 4201 MHz (2 cores) Windows 64-bit 6666 14560
8327702 Unknown Intel Core i3-7350K 4201 MHz (2 cores) Windows 64-bit 6642 14471
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score