krampak

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score
313 INTELR AWRDACPI Intel Core 2 Quad Q6700 3500 4 Windows x86 32 5071