kkurokk

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3654913 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64 x86_64 3953 12737
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8424772 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3646 14247
8424493 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3456 13983
8036405 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3580 14036
6640437 MacBookAir5,2 Intel Core i7-3612QM 2095 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2792 10724
5819529 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3564 13883
4701661 MacBookPro9,2 Intel Core i7-3612QM 2095 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2869 10818
4208847 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3863 14818
4090258 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3875 14800
3901437 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3913 15032
3776272 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3687 13613
3670159 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3943 14951
3212938 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3870 14862
3104627 MacBookPro9,1 Intel Core i7-3612QM 2095 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2885 10813
3030886 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3895 14782
3027207 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3871 14863
2959465 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3933 15014
2912690 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3862 14191
2863221 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3961 14952
2741939 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4007 15026
2729374 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3752 14270
2416579 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3950 15018
2361278 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3913 14835
2141541 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3732 13661
1969068 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3912 14565
1932941 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3951 14851
1914612 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3803 13975
1763818 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3952 14809
1744641 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3914 14911
1671134 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3959 15011
1633791 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3985 15011
1630928 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3964 14997
1486018 iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3944 14908
1336767 MacBookPro9,1 Intel Core i7-3612QM 2095 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2913 10837
1301010 MacBookPro9,1 Intel Core i7-3612QM 2095 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2912 10869
1143614 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3594 14733
1142641 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3584 14127
853768 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3443 13920
585852 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3583 14648
562465 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3519 14377
520949 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3417 13910
484904 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3420 14039
484854 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3210 13136
471052 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3206 13160
471014 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 3209 13117
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score
2546206 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15887
2544459 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15884
2540474 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15856
2539200 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15923
2538947 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 16010
2538945 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15555
2538935 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 16065
2538037 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15753
2536004 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15799
2533225 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15817
2533112 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15762
2533111 iMac14,2 Intel Core i7-4771 3500 4 Mac OS X x86 64 15894
2512658 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 15549
2505550 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 15163
2505355 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 14768
2505350 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 12931
2505347 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 12695
2505336 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3392 4 Mac OS X x86 64 11293
2504950 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 13917
2504948 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 13871
2503108 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 14591
2500487 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 14656
2499488 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 14922
2484566 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 13081
2463639 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 14988
2462712 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3403 4 Mac OS X x86 64 12347
2461151 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15152
2461034 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15215
2459376 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15208
2458678 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15187
2457739 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15252
2454593 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15241
2454551 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 15241
2454171 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 14878
2449957 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 14858
2446540 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 14341
2440633 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 14880
2440631 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 14806
2440629 iMac12,2 Intel Core i7-2600K 3400 4 Mac OS X x86 64 13859