hostworld

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1076044 VPS-0.5 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 704 674
1042727 (Custom) 16 core v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (8 cores) Linux 64 x86_64 715 5362
1042307 VPS- 6 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (4 cores) Linux 64 x86_64 705 3726
1042212 VPS-5 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (3 cores) Linux 64 x86_64 732 2975
1042180 VPS-4 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (2 cores) Linux 64 x86_64 707 2054
1041813 VPS-2 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 726 1140
1041653 VPS-3 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (2 cores) Linux 64 x86_64 689 2058
1041089 VPS-1 v5 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 679 1186
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
15168986 VPS-0.5 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 3059 2904
15153043 (Custom) 16 core v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (8 cores) Linux 64 x86_64 3062 21713
15152860 VPS-6 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (4 cores) Linux 64 x86_64 3174 14589
15152843 VPS-5 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (3 cores) Linux 64 x86_64 3195 11726
15152744 VPS-4 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (2 cores) Linux 64 x86_64 3186 8434
15152677 VPS-1 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 3088 4950
15152647 VPS-2 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (1 cores) Linux 64 x86_64 3127 4947
15152590 VPS-3 v4 Intel Xeon E5-2660 v3 2599 MHz (2 cores) Linux 64 x86_64 3027 8448
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score