Taddah

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1764246 iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64 x86_64 2500 6777
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
8238714 iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2217 6756
8238442 iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 2213 6718
8238427 iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 2660 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 2021 6081
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score