Ryzentosh3900X

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
3200579 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 4200 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1234 11239
2377584 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 4300 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1263 11527
2377534 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 4200 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1242 11514
2371854 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1239 10663
2370807 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 3500 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1047 10098
2361180 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1139 7876
2361088 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 3800 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1134 8245
2361035 iMacPro1,1 AMD Ryzen 9 3900X 3400 MHz (12 cores) macOS 64 x86_64 1019 9988
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score