KRUZ8ER

@KRUZ8ER
XBL/PSN: KRUZ8ER

ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
11060513 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1703 4758
11043286 iPhone 13 Pro Max Apple A15 Bionic 3230 MHz (6 cores) iOS AArch64 1750 4677
10050214 iPad14,1 ARM 2934 MHz (6 cores) iOS AArch64 1597 4541
8168570 iPhone 12 Pro Max Apple A14 Bionic 2990 MHz (6 cores) iOS AArch64 1575 3899
7813671 MacBook Air (Late 2020) Apple M1 3197 MHz (8 cores) macOS AArch64 1751 7703
3229600 iPhone 11 Pro Max Apple A13 Bionic 2660 MHz (6 cores) iOS AArch64 1328 3422
3173698 MacBook Pro (13-inch Mid 2020) Intel Core i7-1068NG7 2300 MHz (4 cores) macOS x64 1379 4971
2030551 MacBook Air (Early 2020) Intel Core i7-1060NG7 1200 MHz (4 cores) macOS x64 1205 2965
ID Model Compute API Platform Compute Score
ID Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
13336837 iPad Pro (12.9-inch 3rd Generation) Apple A12X Bionic 2490 MHz (8 cores) iOS AArch64 5010 18116
8158412 iPhone X Apple A11 Bionic 2390 MHz (6 cores) iOS AArch64 4251 10538
8158410 iPad Pro (10.5-inch) Apple A10X Fusion 2340 MHz (3 cores) iOS AArch64 3953 9424
2741724 Alienware Alienware Aurora R5 Intel Core i7-6700K 4001 MHz (4 cores) Windows x64 5004 15091
ID Model Compute API Platform Compute Score
2250265 iPad Pro (10.5-inch) Apple A10X GPU Metal iOS 64-bit 28762
910823 iPad7,3 Apple A10X GPU Metal iOS 64-bit 27494
ID Name Platform Battery Score
ID Name Platform Single-core Score Multi-core Score
5164256 iPad6,7 ARM 2258 MHz (2 cores) iOS 64-bit 3241 5501
5164244 iPad6,7 ARM 2258 MHz (2 cores) iOS 64-bit 3238 5501
ID Name Platform Battery Runtime Battery Score
ID Name Platform Architecture Score
2391696 iPad4,4 ARMv7 1296 MHz (2 cores) iOS ARM 2227
1821328 MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11561
1244076 iPad3,4 ARMv7 1390 MHz (2 cores) iOS ARM 1766
1235201 iPad3,4 ARMv7 1390 MHz (2 cores) iOS ARM 1771
1179948 iPhone 5 Apple A6 1294 MHz (2 cores) iOS ARM 1637
1179943 iPhone 5 Apple A6 1294 MHz (2 cores) iOS ARM 1630
1179933 iPhone 5 Apple A6 1295 MHz (2 cores) iOS ARM 1616
653576 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12847
551144 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12445
453481 MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11134
453478 MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10901
440934 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12552
440532 iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 12000
411569 iMac12,2 Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 cores) Mac OS X x86 11820
397405 MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10562
373800 MacBookPro8,2 Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10502
370288 MacBookPro8,2 Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 cores) Mac OS X x86 10533