Uploaded Model Platform User Single-Core Score Multi-Core Score
Sat, 20 Jun 2020 06:03:48 +0000 TSINGHUA TONGFANG COMPUTER TSINGHUA TONGFANG DESKTOP PC ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1793 8895
Wed, 21 Jul 2021 04:07:29 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-6640MA@2.2+GHz 2593 MHz (4 cores) Windows 64-bit TitanicFreak 1798 4668
Sat, 06 Jul 2019 05:10:27 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. HX002EH ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1800 8675
Fri, 19 Jun 2020 07:54:32 +0000 TSINGHUA TONGFANG COMPUTER TSINGHUA TONGFANG DESKTOP PC ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1800 8954
Wed, 06 May 2020 12:31:50 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2694 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1815 8968
Thu, 04 Apr 2019 08:44:40 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. HX002EH ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1819 8888
Thu, 07 May 2020 17:48:32 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2694 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1820 9093
Wed, 22 Apr 2020 07:28:26 +0000 HP HP 268 Pro G1 MT ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Windows 64-bit 1829 8843
Tue, 20 Jul 2021 06:40:55 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-6640MA@2.2+GHz 2600 MHz (4 cores) Linux 64-bit TitanicFreak 1844 4600
Wed, 21 Jul 2021 04:40:20 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-6640MA@2.2+GHz 2600 MHz (4 cores) Linux 64-bit TitanicFreak 1870 4766
Thu, 04 Nov 2021 01:01:26 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. ZXE CRB ZHAOXIN KaiXian KX-6640MA@2.2+GHz 2600 MHz (4 cores) Linux 64-bit 1873 4779
Thu, 11 Apr 2019 08:06:48 +0000 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co., Ltd. HX002EH ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A 2700 MHz (8 cores) Linux 64-bit 1910 8670