Uploaded Model Processor Frequency Cores Platform User Score
Wed, 28 Feb 2018 12:16:10 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3655
Mon, 14 Aug 2017 01:41:57 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3633
Tue, 18 Apr 2017 20:42:23 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit closencounter10 3380
Tue, 18 Apr 2017 20:30:31 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit closencounter10 3374
Tue, 28 Mar 2017 03:35:45 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit 3369
Wed, 21 Sep 2016 14:02:42 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3616
Mon, 05 Sep 2016 07:50:33 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3612
Wed, 24 Aug 2016 13:59:47 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3622
Sat, 20 Aug 2016 19:12:09 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3633
Sat, 20 Aug 2016 15:25:52 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3641
Mon, 01 Aug 2016 13:35:48 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T8300 400 2 Mac OS X 32-bit 3401
Sat, 23 Jul 2016 18:46:53 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit 2945
Sun, 17 Jul 2016 17:41:39 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T8300 400 2 Mac OS X 32-bit 3411
Sun, 17 Jul 2016 14:10:48 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T8300 400 2 Mac OS X 32-bit 3415
Wed, 13 Jul 2016 13:10:01 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3607
Wed, 13 Jul 2016 13:01:50 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3604
Mon, 11 Jul 2016 14:18:27 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3586
Sat, 09 Jul 2016 20:10:49 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3614
Sat, 04 Apr 2015 04:31:11 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit 2995
Fri, 29 Aug 2014 03:12:02 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9300 400 2 Mac OS X 32-bit 3367
Sun, 11 Aug 2013 15:47:56 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo T9500 700 2 Mac OS X 32-bit 3556
Sat, 13 Jul 2013 09:33:09 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo P7350 1862 2 Mac OS X 32-bit 2825
Sat, 25 May 2013 17:23:06 +0000 iMac (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7700 2400 2 Mac OS X 32-bit 3261
Sat, 25 May 2013 17:19:02 +0000 iMac (Mid 2007) Intel Core 2 Duo T7700 2400 2 Mac OS X 32-bit 3319
Tue, 09 Apr 2013 04:16:04 +0000 iMac7,1 Intel Core 2 Duo E7500 2938 1 Mac OS X 32-bit 2717