Single-Core Score Multi-Core Score
1939 5838
Geekbench 4.1.0 for Android AArch64

Result Information

Upload Date July 17 2017 04:04 PM
Views 1

System Information

Samsung Galaxy S7
Operating System Android 7.0
Model Samsung Galaxy S7
Processor ARMv8 @ 1.59 GHz
1 processor, 8 cores
Processor ID ARM implementer 83 architecture 8 variant 1 part 1 revision 1
Motherboard universal8890
Memory 3533 MB

Single-Core Performance

Single-Core Score 1939
Crypto Score 1388
Integer Score 2150
Floating Point Score 1517
Memory Score 2236
AES
1388
1.05 GB/sec
 
LZMA
2151
3.36 MB/sec
 
JPEG
2225
17.9 Mpixels/sec
 
Canny
2077
28.8 Mpixels/sec
 
Lua
1656
1.70 MB/sec
 
Dijkstra
1891
1.28 MTE/sec
 
SQLite
1582
43.9 Krows/sec
 
HTML5 Parse
1955
8.88 MB/sec
 
HTML5 DOM
3196
2.90 MElements/sec
 
Histogram Equalization
1731
54.1 Mpixels/sec
 
PDF Rendering
2198
58.4 Mpixels/sec
 
LLVM
3413
234.7 functions/sec
 
Camera
2450
6.79 images/sec
 
SGEMM
597
12.6 Gflops
 
SFFT
1664
4.15 Gflops
 
N-Body Physics
1077
804.8 Kpairs/sec
 
Ray Tracing
1219
178.1 Kpixels/sec
 
Rigid Body Physics
2026
5931.8 FPS
 
HDR
2633
9.55 Mpixels/sec
 
Gaussian Blur
1617
28.3 Mpixels/sec
 
Speech Recognition
1750
15.0 Words/sec
 
Face Detection
2163
631.8 Ksubwindows/sec
 
Memory Copy
1448
4.01 GB/sec
 
Memory Latency
2946
147.0 ns
 
Memory Bandwidth
2624
14.0 GB/sec
 

Multi-Core Performance

Multi-Core Score 5838
Crypto Score 5954
Integer Score 7654
Floating Point Score 5120
Memory Score 2800
AES
5954
4.48 GB/sec
 
LZMA
7633
11.9 MB/sec
 
JPEG
9085
73.1 Mpixels/sec
 
Canny
8337
115.6 Mpixels/sec
 
Lua
6464
6.64 MB/sec
 
Dijkstra
7623
5.16 MTE/sec
 
SQLite
6366
176.5 Krows/sec
 
HTML5 Parse
7820
35.5 MB/sec
 
HTML5 DOM
4391
3.98 MElements/sec
 
Histogram Equalization
7665
239.5 Mpixels/sec
 
PDF Rendering
7989
212.3 Mpixels/sec
 
LLVM
11105
763.6 functions/sec
 
Camera
9553
26.5 images/sec
 
SGEMM
1860
39.3 Gflops
 
SFFT
6077
15.2 Gflops
 
N-Body Physics
4026
3.01 Mpairs/sec
 
Ray Tracing
4691
685.1 Kpixels/sec
 
Rigid Body Physics
7938
23238.7 FPS
 
HDR
8420
30.5 Mpixels/sec
 
Gaussian Blur
4581
80.3 Mpixels/sec
 
Speech Recognition
4350
37.2 Words/sec
 
Face Detection
8512
2.49 Msubwindows/sec
 
Memory Copy
2538
7.03 GB/sec
 
Memory Latency
3009
143.8 ns
 
Memory Bandwidth
2875
15.4 GB/sec