RenderScript Score
1885
Geekbench 4.0.4 for Android AArch64

Result Information

Upload Date April 21 2017 02:06 PM
Views 1

System Information

HUAWEI BLL-L22
Compute API RenderScript
Compute Device HUAWEI BLL-L22
Operating System Android 6.0
Model HUAWEI BLL-L22
Processor ARM hi6250 @ 1.71 GHz
1 processor, 8 cores
Processor ID ARM implementer 65 variant 0 part 3331 revision 4
Motherboard BLL-L22
BIOS
Memory 2792 MB

RenderScript Performance

Score 1885
Sobel
2482
109.4 Mpixels/sec
 
Histogram Equalization
3304
103.3 Mpixels/sec
 
SFFT
428
1.07 Gflops
 
Gaussian Blur
1227
21.5 Mpixels/sec
 
Face Detection
3134
915.6 Ksubwindows/sec
 
RAW
5402
52.3 Mpixels/sec
 
Depth of Field
2039
5.92 Mpixels/sec
 
Particle Physics
1076
170.1 FPS