valerius7six

# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Architecture Single-core Score Multi-core Score
1638605 Redux G5 - i7-7700k 4.8Ghz Intel Core i7-7700K 4201 MHz (4 cores) Mac OS X 64 x86_64 5912 18990
# Model API Platform Compute Score
# Name Platform Battery Score
# Name Platform Single-core Score Multi-core Score
7904388 MacBook9,1 Intel Core m7-6Y75 1300 MHz (2 cores) Mac OS X 64-bit 2934 6267
5038250 Hackintosh G5 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 4766 18870
5028524 Hackintosh G5 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 32-bit 5755 22402
5028462 Hackintosh G5 Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 cores) Mac OS X 64-bit 6355 25061
# Name Platform Battery Runtime Battery Score
# Name Processor Frequency Cores Platform Architecture Bits Score